wp4b0d207d.png
Jouw naam
Jouw adres
Postcode + stad


Naam instelling/bedrijf
T.a.v. Contactpersoon
Postcode


Jouw stad, datum,

Betreft: open sollicitatie

Geachte heer/mevrouw (vul hier naam in van de contactpersoon),

Hierbij neem ik de vrijheid bij u te solliciteren naar de functie van ziekenverzorgster bij
Uw zorginstelling.

De afgelopen tien jaar had ik de zorg voor mijn drie kinderen. Aangezien mijn kinderen naar
school gaan en naar de naschoolse opvang, kan ik weer aan het werk. Ik wil me graag nuttig
maken voor de maatschappij, vandaar dat ik solliciteer naar een verzorgende functie. Voor mijn
huwelijk ben ik vijf jaar als ziekenverzorgster werkzaam geweest.

Verder heb ik affiniteit met oudere mensen, bovendien, ben ik doortastend, nauwkeurig en
collegiaal. Voor verder informatie sluit ik hierbij mijn curriculum vitae toe.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Hoogachtend
Jouw naam

Bijlage: curriculum vitae  
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief 9
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009