wp4b0d207d.png
Het begrip stage wordt tegenwoordig altijd in verband gebracht met een opleiding. Maar wat is het
precieze nut van een stage? Allereerst is het zo dat je natuurlijk  je eerste werkervaring opbouwt.
Daarnaast is een stage nuttig qua hoe je wel en niet met mensen moet omgaan. Hoe je deadlines kunt
halen en hoe je om moet gaan met stress. Verder is het zo dat je je opgedane theorie in de schoolbanken
gaat toepassen in de praktijk.

Een ander voordeel is dat het lopen van een stage goed op je CV staat. Als je gaat solliciteren zonder
dat je enige werkervaring hebt, dan zal het doorgaans moeilijk worden om een baan te vinden. Maar
behalve dat je kunt aantonen dat je enige werkervaring hebt, laat het ook zien dat je actief bent geweest
om jezelf te ontwikkelen. En dat je voor een minder salaris je je ontwikkeling voorop zet.  
Je kunt dus blijkbaar veel kennis opdoen tijdens een stage en het helpt je carrière een eind op weg.
Maar er bestaan verschillende soorten stages.  Dit omdat opleidingen verschillen bijvoorbeeld, sommigen
bieden wel de mogelijkheid om stage te lopen en andere niet. Soms moet je stage lopen in je
eigen tijd. Dus wat voor stage je wilt gaan lopen verschilt per situatie of per persoon.


Maatschappelijke stage

Vanaf het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle scholieren van het
voortgezet onderwijs. De bedoeling is dat alle middelbare scholieren voor een bepaalde periode
vrijwilligerswerk gaan doen. De doelstelling is om de maatschappij dichter naar de jongeren te brengen
en dat sommige onderdelen van de samenleving zoals verenigingen of vrijwilligers organisaties een
helpende hand krijgen.

Snuffelstage

Over het algemeen kan gezegd worden dat MBO- en HBO-studenten te maken krijgen met een
snuffelstage. Dit is een stage die door deze opleidingen ingedeeld worden in het het eerste studiejaar.
Dit type stage duurt gemiddeld twee maanden en is bedoeld om de student kennis te laten maken
met werk wat hij of zij later gaat doen, wanneer men deze opleiding succesvol heeft afgerond. In feite
ervaart een student dus wat ervoor nodig is om goed te functioneren in het gekozen werkveld.
Moet je bijvoorbeeld communicatief heel sterk  zijn of juist stressbestendig. Mocht de betreffende
student erachter komen na de stage dat dit werk niets voor hem of haar is, dan kun je besluiten
om een andere opleiding te kiezen.

Afstudeerstage

In tegenstelling tot het MBO hanteert men op het HBO en WO vaak de afstudeerstage. Studenten dienen
voor een bedrijf of organisatie met een onderzoek aan de slag te gaan. Zij schrijven dan een scriptie
gestoeld op hun ervaringen van hun stage. Wanneer het onderzoek succesvol is verricht dan kan de
student afstuderen als alle verplichte vakken ook zijn afgerond. Het enige nadeel van dit type stage is
dat een student niet volledig meedraait in een organisatie of bedrijf, maar specifiek bezig is met het doen
van onderzoek naar een bepaald onderwerp.

Stage algemeen HBO en WO

Naast de afstudeerstage kun je als HBO-er of WO-er voor een algemenere vorm van stage kiezen.
Dit houdt in dat naast het schrijven van een scriptie je ook een stage volgt om werkervaring op te doen.
In dit geval draai je in tegenstelling tot een afstudeerstage wel volledig mee op de werkvloer. Het gevolg
is dat je voor jezelf beter kunt bepalen of dit werk wel of niet bij je past en daarnaast kun je meer
activiteiten noteren op je CV.

Stage buitenland

Wanneer een student kiest voor een stage in het buitenland dan heeft dat verschillende voordelen. Ten
eerste leer je hoe je zelfstandig in het buitenland moet opereren. Daarnaast als je bijvoorbeeld een
taalstudie volgt breid je je taalkennis enorm uit. Verder is het zo dat je voor sommige beroepen de
buitenlandervaring nodig hebt.  

  

wp14d84399.png
Stage
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009