wp4b0d207d.png
Bij vele sollicitatieprocedures komt het begrip ‘referenties’ vaak om de hoek kijken. Zo wordt in een
vacature vaak gevraagd om je referenties op te geven of de werkgever in spe verzoekt je om je
referenties alsnog op te geven. Het is dus van belang om met een dergelijk verzoek goed om te gaan,
want het gaat immers om een baan.

Referenties?

Een referentie is kortgezegd het opgeven door de sollicitant van één of meerdere personen of van één
of meerdere adressen waar de (toekomstige) werkgever inlichtingen over de sollicitant kan inwinnen.
De referaat is of zijn de perso(o)n(en) of adres(sen) die je opgeeft als referentie. De primaire reden die
een potentiële werkgever kan hebben om te willen informeren bij jouw vorige werkgever is om er achter
te komen wat voor persoon je bent, hoe je zelfstandig of in teamverband functioneert, hoe je omgang
met collega’s is, wat jouw plus- en minpunten zijn, etc.

Hoewel je vrij bent in het wel of niet opnemen van referenties in je sollicitatiebrief, word je in principe
alleen geacht referenties te vermelden in je sollicitatiebrief als daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd in
de vacatureadvertentie. Dus als er om referenties wordt gevraagd in de vacaturetekst of tijdens het
sollicitatiegesprek, ben je verplicht deze op te geven. Het kan uiteraard ook voorkomen dat je in de
vacature niet wordt verzocht referenties te verstrekken, maar dat je er alsnog om wordt gevraagd
tijdens de sollicitatieprocedure. Ook dan mag je nooit weigeren, want als je dat wel doet wek je de
suggestie dat je iets te verbergen hebt waar de potentiële werkgever niet achter mag komen. Je maakt
in zo’n geval een slechte eerste indruk.

Referent

Voordat je iedereen als referent opgeeft, is het belangrijk om te weten dat je ook eerst toestemming van
de betreffende personen hebt gekregen. Voordat je vertrekt bij een werkgever is het goed om de baas,
waar je een goede werkrelatie mee had, te vragen of je hem of haar als referent mag opgeven.
In sommige gevallen zal een baas of leidinggevende uit zichzelf zeggen dat je hem of haar als referaat
mag opgeven. Wanneer je toestemming hebt gekregen om verschillende referenties op te nemen in je
CV , vermeldt dan louter de naam van de referaat, het telefoonnummer en het bedrijf of de
instelling/organisatie in kwestie. Soms is het ook nuttig om de website van het betreffende bedrijf
of instantie op te nemen.


  

wp14d84399.png
Referenties
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009