wp4b0d207d.png
De ontslagbrief


Een ontslagbrief is, zoals al het woord al aangeeft, een brief waarin je op formele en schriftelijke
wijze je arbeidsovereenkomst of dienstverband met je werkgever beëindigt. Een ontslagbrief
dient een aantal verplichte elementen te bevatten, wil het als rechtsgeldig worden beschouwd.
De volgende elementen zijn dan ook verplicht:

1)  Naam en adres van afzender

- deze vinden we over het algemeen links bovenaan

Voorbeeld

Simon de Laat
Berkenrodelaan 12
4707 NH Roosendaal

2)  Naam en adres van geadresseerde

- deze komen links onder naam en adres van afzender

- je vermeldt eerst de persoon of afdeling tot wie je je richt, daarna geef je de volledige
adresgegevens van het bedrijf of van de firma, organisatie, instelling of instantie

Voorbeeld

Mw. (of Mevr.) de Vries
Algemeen directeur

De Vries NV
Vogezenlaan 105
6524 SK Nijmegen

3) Plaats, datum

- deze vinden we komen over het algemeen de naam en adres van geadresseerde

Voorbeeld

Roosendaal, 1 mei 2009

- de datum is van groot belang, omdat je daarmee aangeeft dat je akkoord gaat met opzeggingstermijn.

4)  Betreft

- komt links onder de plaats en datum

Voorbeeld

Betreft: (verzoek om) ontslag

5)  Aanhef

- omdat je de naam van de ontvanger kent, gebruik je bij een ontslagbrief de volgende aanhef:
Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw  + de achternaam

Voorbeeld

Geachte mevrouw de Vries,

- Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw+ de achternaam wordt altijd
gevolgd door een komma!

6)  Feitelijke boodschap

- je vermeldt duidelijk dat je de arbeidsovereenkomst of het dienstverband opzegt bij
bedrijf, firma, organisatie, instelling of instantie X

- je vermeldt duidelijk per welke datum je de arbeidsovereenkomst of het dienstverband
Beëindigt

- je vermeldt duidelijk de begindatum en de duur van de wettelijke opzeggingstermijn, en
per welke datum de wettelijke opzeggingstermijn ingaat.


7) Afsluiting

- je sluit een ontslagbrief over het algemeen af met een verzoek tot een ontvangstbevestiging.

Voorbeeld

Graag ontvang ik van u een bevestiging van deze brief.

- De afsluitende zin wordt altijd gevolgd door een punt!


8) Handtekening

- de ondertekening volgt na de afsluitende zin.

 
9) Naam

- je naam zet je niet alleen boven aan de brief, maar ook na je handtekening.

Voorbeeld

Simon de Laat

Je vermeldt altijd je volledige voor- en achternaam!

Naast de verplichte elementen kan een ontslagbrief ook een aantal niet-verplichte of optionele elementen bevatten.
Niet-verplichte elementen die je kunt verwerken in een ontslagbrief zijn:


1) Je kunt in je ontslagbrief je dank uitspreken aan je werkgever, waarin je hem of haar bedankt voor de
prettige en goede samenwerking of voor de ervaring die je bij zijn/haar bedrijf, firma, organisatie, instelling
of instantie hebt opgedaan. Je kunt er ook voor kiezen om je werkgever of zijn/haar bedrijf, firma, organisatie,
instelling of instantie veel succes of het beste toe te wensen voor de toekomst.   


2)  Je kunt in je ontslagbrief je werkgever wijzen op zaken die nog afgehandeld dienen te worden.
Je kunt hierbij denken aan vakantiedagen of de overdracht van taken.
 
3)  Je kunt in je ontslagbrief je werkgever vragen of verzoeken jou een getuigschrift   
te verschaffen met daarin een evaluatie of oordeel van jouw functioneren.

                 Klik hier voor voorbeeldzinnen
wp14d84399.png
De ontslagbrief
wpf6cba581.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009