SOLLICITATIEBRIEF-INFO.NL
De klachtenbrief


Een klachtenbrief is niets meer of minder dan een brief, waarin je beklag doet over een bepaalde dienst
of product. Het schrijven van een klachtenbrief lijkt op het eerste gezicht makkelijk, maar niet is minder
waar: net zoals een sollicitatiebrief, motivatiebrief of ontslagbrief, dient een klachtenbrief te voldoen
aan bepaalde criteria.    
 
 
1)  Naam en adres van afzender

Deze vinden we over het algemeen links bovenaan

voorbeeld

Jolien Rentrop
Kastanjelaan 25
6217 SB Heerlen


2) Naam en adres van geadresseerde

Deze komen links onder de naam en het adres van afzender

voorbeeld

Centrale Directie
T.a.v. de heer H.J. Buunk
Postbus 2213
3572 HK Utrecht3) Plaats, datum

Deze komt onder de naam en het adres van geadresseerde

voorbeeld

Heerlen, 11 november 2010


4)  Betreft  

Het woord Betreft komt links onder de plaats en datum
Achter het woord Betreft komt het thema of het onderwerp van de brief.

voorbeeld

Betreft: defecte iPod


5)  Aanhef

Bij het schrijven van een klachtenbrief is het meestal zo dat je de naam van de   
ontvanger niet kent. In dat geval gebruik je de formule: Geachte heer, mevrouw
 
Maar het komt natuurlijk ook voor dat je de naam van de ontvanger wel degelijk  
kent. In dat geval gebruik je in je klachtenbrief de volgende aanhef:

Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw  + de achternaam

voorbeeld

Geachte heer Buunk,


Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw+ de achternaam wordt altijd gevolgd
door een komma!


6) Feitelijke boodschap

Je vermeldt duidelijk dat je een klacht hebt over een bepaalde dienst of product.

Je vermeldt duidelijk per welke datum je het product hebt aangeschaft/besteld of per welke
datum je van de dienst gebruik hebt gemaakt.

Je kunt eventueel uitleggen waardoor de klacht is ontstaan en wat de gevolgen daarvan zijn.

Je kunt een voorstel doen waarin je duidelijk aangeeft hoe, volgens jou, de klacht opgelost dient te
worden en op welke wijze je gecompenseerd of vergoed wilt worden.

Je kunt eventueel aangeven waarom je recht hebt op compensatie of vergoeding.


7) Afsluiting

In de afsluitende zin geef je aan dat je binnen een bepaalde tijd een reactie wilt ontvangen op
je brief.

voorbeeld

Ik verzoek u vriendelijk om binnen twee weken schriftelijk te reageren op deze brief.

8) Handtekening

De ondertekening volgt na de afsluitende zin.

 
9) Naam

Je naam zet je niet alleen boven aan de brief, maar ook na je handtekening.

voorbeeld

Jolien Rentrop

Je vermeldt altijd je volledige voor- en achternaam!

Home

Opzet sollicitatiebrief

Voorbeeld sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief tips

Sollicitatiebrief per e-mail

Open sollicitatiebrief

Het CV

Vacatures zoeken

Salarisindicatie

Assessment

Traineeship

Stage

Sollicitatie linkpartners

Beroepskeuzetest

Contact

Sollicitatiegesprek tips

De klachtenbrief
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009