wp4b0d207d.png
Naam                         Johan Koenen
Adres                         Bloemerstraat 44, 6530 TK, Vught
Telefoon                    020-666666
Mobiele telefoon        06-11111111
Geboortedatum         13-09-1983
Geboorteplaats          Vught  
E-mail                         jan@sollicitatiebrieven.110mb.com
Nationaliteit               Nederlands
Burgerlijke staat        samenwonend

Opleiding(en)

2000 - 2004                International & European Law, Universiteit van Tilburg
1994 - 2000                VWO, Beatrix College te Zwolle

Werkervaring

2006 - 2009               Beleidsmedewerker op de ambassade te Warschau.
2004 - 2006               Traineeship Beleidsmedewerker, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Cursussen

1994 - 1995               Typediploma blind en snel typen, behaald op de onderdelen: memo, proza, rekening en brief

Nevenactiviteiten       

2003 - 2004               Penningmeester studievereniging ‘Socrates’ te Tilburg
2000 - 2001               Voorzitter jaarclub de ‘Platonen’, te Tilburg.

Vaardigheden

Talen                         Nederlands (moedertaal), Engels (vloeiend), Frans (redelijk), Duits (redelijk).
Computerkennis        Word, Excel en Powerpoint.

Hobby’s                    reizen, joggen, zwemmen en lezen.
wp14d84399.png
Niet-chronologische cv
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009